top of page

La nostra església està dirigida pel consell d'ancians i diaques. I cada ministeri té els seus líders de ministeri.

bottom of page